Hosting Server

Hosting Server
 • Hosting Starter

  • 5 GB
   พื้นที่ใช้งาน (Disk Space)
  • 100 GB
   อัตรารับส่งข้อมูล (Bandwith)
  • 2 โดเมน
   จำนวนโดเมนที่รองรับ (Add-On)
  • 5 Accounts
   Ftp Accounts
  • ไม่จำกัดการใช้งาน
   จำนวนฐานข้อมูล (MySQL)
  • 10 User
   จำนวนบัญชีอีเมล (E-Mail)
  • 30 / วัน
   อัตราการส่งอีเมล (E-Mail)
  • CentOS 6.5 (64bit)
   ระบบปฏิบัติการ (OS)
  • Directadmin
   Control panel
  • V. 5.6/7.2
   PHP Version
  • ทุก 5 วัน
   การแบ็คอัพข้อมูล
  450.00/yr
  Order Now
 • Hosting Professional

  • 7 GB
   พื้นที่ใช้งาน (Disk Space)
  • 200 GB
   อัตรารับส่งข้อมูล (Bandwith)
  • 3 โดเมน
   จำนวนโดเมนที่รองรับ (Add-On)
  • 10 Accounts
   Ftp Accounts
  • ไม่จำกัดการใช้งาน
   จำนวนฐานข้อมูล (MySQL)
  • 30 User
   จำนวนบัญชีอีเมล (E-Mail)
  • 50 / วัน
   อัตราการส่งอีเมล (E-Mail)
  • CentOS 6.5 (64bit)
   ระบบปฏิบัติการ (OS)
  • Directadmin
   Control panel
  • V. 5.6/7.2
   PHP Version
  • ทุก 3 วัน
   การแบ็คอัพข้อมูล
  650.00/yr
  Order Now
 • Hosting Business

  • 10 GB
   พื้นที่ใช้งาน (Disk Space)
  • ไม่จำกัดการใช้งาน
   อัตรารับส่งข้อมูล (Bandwith)
  • 5 โดเมน
   จำนวนโดเมนที่รองรับ (Add-On)
  • 20 Accounts
   Ftp Accounts
  • ไม่จำกัดการใช้งาน
   จำนวนฐานข้อมูล (MySQL)
  • 50 User
   จำนวนบัญชีอีเมล (E-Mail)
  • 100 / วัน
   อัตราการส่งอีเมล (E-Mail)
  • CentOS 6.5 (64bit)
   ระบบปฏิบัติการ (OS)
  • Directadmin
   Control panel
  • V. 5.6/7.2
   PHP Version
  • ทุก 3 วัน
   การแบ็คอัพข้อมูล
  850.00/yr
  Order Now
 • Hosting Enterprise

  • 20 GB
   พื้นที่ใช้งาน (Disk Space)
  • ไม่จำกัดการใช้งาน
   อัตรารับส่งข้อมูล (Bandwith)
  • 10 โดเมน
   จำนวนโดเมนที่รองรับ (Add-On)
  • ไม่จำกัดการใช้งาน
   Ftp Accounts
  • ไม่จำกัดการใช้งาน
   จำนวนฐานข้อมูล (MySQL)
  • ไม่จำกัดการใช้งาน
   จำนวนบัญชีอีเมล (E-Mail)
  • 200 / วัน
   อัตราการส่งอีเมล (E-Mail)
  • CentOS 6.5 (64bit)
   ระบบปฏิบัติการ (OS)
  • Directadmin
   Control panel
  • V. 5.6/7.2
   PHP Version
  • ทุกวัน
   การแบ็คอัพข้อมูล
  1350.00/yr
  Order Now